July 2013 - Top Thugs Killed by Gang
  Rank Name
Thugs Killed
 #1Ruthless
9,534,152
 #2SummerStarts
7,550,788
 #3O0oO0oOO0oOooO
7,217,358
 #4O0oO0oO0OoOooO
5,094,814
 #5O0oO00o0OoOooO
4,895,334
 #6RAM
4,674,309
 #7O0oO0o0oOoOooO
4,043,293
 #80oo0o0o0oO0oO0
3,973,512
 #9TiTty
3,599,611
 #10UAK
3,561,269
 #11gIft
3,301,140
 #12Dont
3,049,724
 #13APEX
3,041,873
 #14Mercules
2,736,804
 #15TheTick
2,584,366
 #16unknown
2,177,996
 #170oOo0Oo0oO0oO0
2,131,152
 #18BigSixsWeinerCart
2,088,018
 #19Nuclear
1,887,934
 #20IslandSweet
1,746,444
 #21FlyingVia
1,609,396
 #22O0oO0oOO0o0ooO
1,520,733
 #23Freedfromthe
1,384,674
 #24O0oO0o0O0oOooO
1,140,176
 #25Binary
989,037
 #26KingofBeers
752,726
 #27B00stedsi
629,545
 #28anonamouse
498,491
 #29kLiCkLiCk
494,702
 #30O0oOO0o0OoOooO
460,628
 #31i.comotWhatIwasGoing
418,071
 #32Juscheckingthestate
343,614
 #33KMF
334,887
 #34hello
313,372
 #35StillPlayingLikeShit
268,496
 #36O0oO0oOO0oO0oO
237,320
 #37BarrioBandits
204,645
 #38OoOoOoO
150,387
 #39dookz
117,702
 #40Hillbilly
97,250
 #41late
96,374
 #42Spam
93,226
 #43Breau
72,011
 #44itskage
57,454
 #45911
52,613
 #46Genovese
37,460
 #47BunkerHill
35,788
 #48Royal
12,774
 #49ifyouhadbigasstits
9,866
 #50PaulReveres
8,813
 #51iamback
7,069
 #52Plastics
4,651
 #53ItBurnz
3,916
 #54TolariaWest
2,713
 #55mystics
2,323
 #56kilolbs
2,122
 #57slumber
1,329
 #58Benz
580
 #59MaFiAwArS
0
 #60Wollaston
0
 #61SkumGang
0
 #62BUSYWOMAN
0
 #63The.comotten
0
 #64Sleeping
0
 #65MobbDeep23
0
 #66Debers
0
 #67Die2Kill
0
 #68NortenõsXIV
0
 #69youmansworld
0
 #70OmitS
0
 #71OZGang
0
 #72xyzzy
0
 #73YOUMAD
0
 #74BMF
0
 #75BossHogs
0
 #76ReaperSquad
0
 #77JuggaloRydaz
0
 #78Smile
0
 #79cdcfdcd
0
 #80BoomerSooners
0
 #81Armyclub
0
 #82AZTHO
0
 #83Chaoticians
0
 #84BombSquad
0
 #85Drone
0
 #86Grimrock
0
 #87SoulzSnacher
0
 #88gangsaintstar
0
 #890192837465
0
 #90DRAKE
0
 #91VisAT40
0
 #92IlIlIlIlIlIlIl
0
 #93BLOODS
0
 #94xATM
0

Go Back

Home - Sign Up - Log in - Terms of Service - Contact Us

Copyright © 2010 - 2013 Gang-Wars LLP - All rights reserved.

No, web still sucks